Kirjuta meile

Isikuandmete privaatsuspoliitika AbeStock AS-s

Üldtingimused

Veebipoe privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja Eesti Vabariigi vastava seadusandlusega.

Isikuandmete vastutav töötleja on: AbeStock AS, registreerimisnumber 10344545, aadress: Mustjuure 9, Tallinn 10618, e-posti aadress: [email protected]

Isikuandmed, mida teil palutakse esitada, on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Kui võtate meiega ühendust või teete tellimuse meie veebipoes, võime saada teie kohta lisateavet, näiteks teie nime, e -posti aadressi, telefoninumbrit, sõnumi sisu ja/või manuseid,
mille võite meile saata, ja muud teavet, mida meile esitate.

Veebipoodidesse konto registreerimisel võime küsida teie kontaktandmeid, sealhulgas nime, ettevõtte nime, aadressi, e -posti aadressi ja telefoninumbrit. Isikuandmete töötlemine on vajalik veebipoe teenuste toimimiseks. 

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie Isikuandmeid kaotsimineku, muutmise, varguse ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest.
Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.

AbeStock AS töötleb oma klientide ja teiste isikute andmeid alltoodud põhimõtete järgi, eelkõige:

• Isikuandmeid kogutakse minimaalselt võimalikus mahus;

• Isikuandmeid kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt teenuse osutamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, isiku tuvastamiseks,
   isikuga ühenduse võtmiseks ja oma teenuste tutvustamiseks.

Privaatsuspoliitika tingimused ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, sh füüsilise isiku kui ettevõtte volitatud esindaja suhtes.

Juhime tähelepanu, et Privaatsuspoliitika ei reguleeri isikuandmete töötlemise tingimusi teiste isikute veebilehtedel.

AbeStock AS-i e-poodide gruppi kuuluvates e-poodides Abestore Eraklient, AbeStore äriklient, Braun, LoodusvägiDr.Stern ja Veinisõber (edaspidi veebipood), annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas dokumendis (edaspidi privaatsuspoliitika) toodud tingimustel.

Abestock AS veebipoodide grupis on meie üks peamisi prioriteete külastajate ning nende isikuandmete privaatsus. Meie veebipoodi kasutades tõendate, et olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ja nõustute selle tingimustega.

See privaatsuspoliitika dokument sisaldab meie veebipoodide poolt kogutud ja salvestatud teavet ning seda, kuidas me seda kasutame.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult meie veebitegevuste kohta ja teabe kohta, mida külastajatelt oma kogume ning kuidas me seda kasutame.

Kui teil on lisaküsimusi või vajate meie privaatsuspoliitika kohta lisateavet, võtke meiega julgelt ühendust e-maili aadressil [email protected]

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame Isikuandmeid seoses:

Teile kasutajakonto loomiseks ja haldamiseks;

Teie päringutele vastamiseks ning Teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;

Lepingu sõlmimiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks;

Teie tellimuse haldamiseks, komplekteerimiseks ja pakkimiseks;

ostetud kauba kohaletoimetamiseks, üleandmiseks ja tagastamiseks;

parima klienditoe pakkumiseks;

tekkinud probleemide lahendamiseks;

arvelduste ning tagasiarvelduste teostamiseks.Kasutame kogutud teavet mitmel viisil, sealhulgas:

Et arendada ja hallata oma veebipoode

Et parandada, isikupärastada ja kaasajastada oma veebipoode

Et mõista ja analüüsida, kuidas te meie veebipoode kasutate

Et arendage uusi tooteid, teenuseid, funktsioone ja veebipoe funktsionaalsuseid

Et leida ja hoida ära pettuseid ja rünnakuid veebipoele

Et saata teile uudiskirju, kui te olete veebipoes kontot luules selleks soovi avaldanud

Kogume ja säilitame järgmisi isikuandmeid alltoodud eesmärkidel:

Kliendi identifitseerimiseks: Ees- ja perekonnanimi; vajadusel isikukood;

Suhtlemiseks: telefon; e-post; aadress; e-maili aadress;

Tellimuste kokkupanemiseks laos: tellimuste sisu ja ostetud tooted

Kauba kohaletoimetamiseks: asukoha aadress;

Tasumise kindlakstegemiseks ja kauba tagasiostul makstud summa tagastamiseks:
maksevahendi andmed, pangakonto, tasutud summade suurus.

Automaatselt salvestatud informatsioon

Külastades veebipoodi salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud Teie isikuga, näiteks internetiteenuse pakkuja nimi, veebileheküljed, mida olete külastanud enne Abestock AS veebipoodide külastamist, info, mida Te AbeStock AS-i veebilehelt otsisite/alla laadisite, kuupäeva ja kellaaja, millal Te veebipoodi külastasite ning info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta.

Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes AbeStock AS-i veebipoodide arendamiseks, paremaks muutmiseks ning sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks Neid andmeid ei töödelda muul eesmärgil ega edastata ka kolmandatele isikutele.

Logifailid

Abestock AS veebipood järgib logifailide kasutamise standardprotseduuri. Need failid logivad külastajaid veebipoodi. Kõik veebimajutust pakkuvad ettevõtted teevad seda ja see on osa teenuste analüüsist. Logifailide kogutud teave sisaldab IP- aadresse, brauseri tüüpi, Interneti -teenuse pakkujat (ISP), kuupäeva ja kellaaja templiiti, viite-/väljumislehti ja võib -olla ka klikkide arvu. Need ei ole seotud isikuandmetega. 

Teabe eesmärk on analüüsida suundumusi, hallata veebipoodi, jälgida kasutajate liikumist veebipoesl ja koguda demograafilist teavet.

Küpsised

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale. Küpsis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning see võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Neid küpsiseid kasutatakse teabe, sealhulgas külastajate eelistuste, ja veebisaidi lehtede salvestamiseks, mida külastaja külastas või külastas. Teavet kasutatakse kasutajate kogemuste optimeerimiseks, kohandades meie veebipoe sisu vastavalt külastajate brauseri tüübile ja/või muule teabele.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Abestock AS kasutab järgmiseid küpsiseid:

•  Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.

•  Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Abestock AS e-poes.

Ehk täpsemalt:

•  analüütiline küpsis, mis kogub teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.

•  Google DoubleClick DART küpsis

Google on üks meie veebipoe kolmandatest osapooltest. Samuti kasutab see küpsiseid, mida nimetatakse DART -küpsisteks, et esitada meie veebipoe külastajatele reklaame vastavalt nende poolt vaadatud sisule. Külastajad võivad aga DART -küpsiste kasutamisest keelduda, külastades Google'i reklaami- ja sisuvõrgu privaatsuseeskirju järgmisel URL -il https://policies.google.com/technologies/ads

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Teilt endalt

Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui sooritate veebipoest ostu.

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid,
sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie  kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Et täita oma kohustusi Teie ees, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks IT-tuge osutav ettevõte, audiitor- ja õigusteenust osutav ettevõte. Veebipood edastab isikuandmeid ka lao - ja veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et pakkida ja kohale toimetada teie tellimust. Need ettevõtted saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega oma õigust kasutada neid muul otstarbel. Vastavalt õigusaktidele ja meie koostöölepingule on nad kohustatud Teie isikuandmeid töötlema tagades nende privaatsuse.

Kontsernisisesed ettevõtted

Võime jagada Teie isikuandmeid asjakohaste ABC Grupi kontserni teiste ettevõtetega, kui see on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks ja on piisavalt turvaline.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Seadusandluses ette nähtud juhtudel tuleb meil edastada Isikuandmeid õiguskaitseorganitele, riiklike ja kohalike omavalitsusasutustele, kohtutäiturile, pankrotihaldurile ja teistele Isikuandmete nõudeõigusega isikutele.

Samuti võime edastada Teie isikuandmeid eelloetletud isikutele oma seaduslike õiguste kaitseks.

Kus töötleme Teie Isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada.

Isikuandmed, mida te olete meile edastanud veebilehe või sotsiaalvõrgustike kaudu või telefoni, e-posti või sms-i teel, kuid pole sooritanud ostu e-poes, kustutame korra kalendriaastas.

Kõik isikuandmed, mis on seotud veebipoes ostu sooritamisega ja kaupade üleandmisega, säilitatakse vastavalt raamatupidamiseseadusele 7 aastat.

Pärast nimetatud tähtaegu kustutame Teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb Teile seoses isikuandmete töötlemisega ette mitmeid õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida teie kohta on kogutud. Soovitud koopia kogutud isikuandmetest väljastamisel e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.

Isikuandmete parandamine

Teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpset teavet. Samuti on teil õigus nõuda, et täidaksime teie arvates puudulikku teavet.

Nõusoleku tühistamine

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, on Teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

Alates 25. maist 2018 on teil järgmised õigused:

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame teie andmete töötlemist ka teie vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete täielikku või osalist kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Kustutamiseks palume esitada kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teil on õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist igal ajal. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile vastavasisuline taotlus.

Kui esitate taotluse, on meil teile vastamiseks aega üks kuu. Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võtke meiega ühendust.

Andmete ülekantavus

Teil teil on õigus teatavatel tingimustel nõuda kogutud andmete edastamist teisele organisatsioonile või otse teile. Õigus taotleda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus“). 

See õigus katab ainult neid andmeid, mis Te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt.

Uuendused ja muudatused

Nõuded andmekaitsele võivad muutuda ja siis juhindub ka AbeStock AS muudatustest. Palun kontrollige aeg-ajalt, et oleksite kursis kõikide uuenduste või muudatustega.

Kaebuse esitamise õigus

Kui Te ei ole rahul meie tegevusega isikuandmete töötlemisel või saadud vastustega oma päringutele, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee

Toode on soovinimekirja lisatud